MINH APPLE *minh táo mobile*

IPHONE CŨ

-6%
IPHONE 13 PROMAX QUỐC TẾ | 256GB | MÁY ĐẸP 99%
Giá: 24.500.000 VNĐ
Giá cũ: 26.000.000 VNĐ
-9%
IPHONE 13 PROMAX QUỐC TẾ | 128GB | MÁY ĐẸP 99%
Giá: 22.800.000 VNĐ
Giá cũ: 25.000.000 VNĐ
-6%
IPHONE 13 PRO QUỐC TẾ | 128GB | MÁY ĐẸP 99%
Giá: 19.800.000 VNĐ
Giá cũ: 21.000.000 VNĐ
-12%
IPHONE 12 QUÔC TẾ |  64GB   | HÀNG ĐẸP 99%
Giá: 11.900.000 VNĐ
Giá cũ: 13.500.000 VNĐ
-23%
IPHONE 7PLUS QUỐC TẾ 32GB HÀNG ĐẸP 98% - 99%
Giá: 4.000.000 VNĐ
Giá cũ: 5.200.000 VNĐ
-17%
IPHONE 7 PLUS QUỐC TẾ 128GB | HÀNG ĐẸP 98% - 99%
Giá: 4.400.000 VNĐ
Giá cũ: 5.300.000 VNĐ
-9%
IPHONE X QUỐC TẾ | 64GB - 256GB | MÁY VỎ ZIN ĐẸP 99%
Giá: 5.900.000 VNĐ
Giá cũ: 6.500.000 VNĐ
-17%
IPHONE XS QUỐC TẾ 64GB | HÀNG ZIN ĐẸP 98% - 99%
Giá: 6.800.000 VNĐ
Giá cũ: 8.200.000 VNĐ
-6%
IPHONE XS QUỐC TẾ 256GB | HÀNG ZIN ĐẸP 98% - 99%
Giá: 8.700.000 VNĐ
Giá cũ: 9.300.000 VNĐ
-10%
IPHONE XSM QUỐC TẾ 64GB | HÀNG VỎ ZIN 98% - 99%
Giá: 8.900.000 VNĐ
Giá cũ: 9.900.000 VNĐ
-12%
IPHONE XSM QUỐC TẾ 256GB | HÀNG VỎ ZIN 98% - 99%
Giá: 9.900.000 VNĐ
Giá cũ: 11.200.000 VNĐ
-20%
IPHONE 11 QUỐC TẾ 64GB | MÁY VỎ ZIN ĐẸP 99%
Giá: 9.000.000 VNĐ
Giá cũ: 11.200.000 VNĐ
-9%
IPHONE 11 PRO QUỐC TẾ 64GB | HÀNG VỎ ZIN ĐẸP 99%
Giá: 10.500.000 VNĐ
Giá cũ: 11.600.000 VNĐ
-5%
IPHONE 11 PRO QUỐC TẾ 256GB | HÀNG VỎ ZIN ĐẸP 99%
Giá: 13.600.000 VNĐ
Giá cũ: 14.300.000 VNĐ
-2%
IPHONE 11 PROMAX  QUỐC TẾ 64GB | HÀNG VỎ ZIN ĐẸP 98%
Giá: 13.000.000 VNĐ
Giá cũ: 13.200.000 VNĐ
-12%
IPHONE 11 PROMAX QUỐC TẾ 64GB | HÀNG VỎ ZIN ĐẸP 99%
Giá: 12.500.000 VNĐ
Giá cũ: 14.200.000 VNĐ
-3%
IPHONE 11 PROMAX QUỐC TẾ 256GB | HÀNG VỎ ZIN ĐẸP 98%
Giá: 15.700.000 VNĐ
Giá cũ: 16.200.000 VNĐ
-4%
IPHONE 11 PROMAX QUỐC TẾ 256GB | HÀNG VỎ ZIN ĐẸP 99%
Giá: 16.500.000 VNĐ
Giá cũ: 17.200.000 VNĐ
-11%
IPHONE 12 PRO QUÔC TẾ |  128GB   | HÀNG ĐẸP 98%
Giá: 17.000.000 VNĐ
Giá cũ: 19.200.000 VNĐ
back-to-top.png
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/minhappletphcm1