MINH APPLE *minh táo mobile*

ĐIỆN THOẠI

-6%
IPHONE 6SPLUS 32GB HÀNG MỚI CHƯA ACTIVE
Giá: 4.900.000 VNĐ
Giá cũ: 5.200.000 VNĐ
-13%
IPHONE 7PLUS QUỐC TẾ 32GB HÀNG ĐẸP 98% - 99%
Giá: 4.500.000 VNĐ
Giá cũ: 5.200.000 VNĐ
-6%
IPHONE 7 PLUS QUỐC TẾ 128GB | HÀNG ĐẸP 98% - 99%
Giá: 5.000.000 VNĐ
Giá cũ: 5.300.000 VNĐ
-9%
IPHONE X QUỐC TẾ | 64GB - 256GB | MÁY VỎ ZIN ĐẸP 99%
Giá: 5.900.000 VNĐ
Giá cũ: 6.500.000 VNĐ
-9%
IPHONE XS QUỐC TẾ 64GB | HÀNG ZIN ĐẸP 98% - 99%
Giá: 7.500.000 VNĐ
Giá cũ: 8.200.000 VNĐ
-6%
IPHONE XS QUỐC TẾ 256GB | HÀNG ZIN ĐẸP 98% - 99%
Giá: 8.700.000 VNĐ
Giá cũ: 9.300.000 VNĐ
-14%
IPHONE XSM QUỐC TẾ 64GB | HÀNG VỎ ZIN 98% - 99%
Giá: 8.500.000 VNĐ
Giá cũ: 9.900.000 VNĐ
-11%
IPHONE XSM QUỐC TẾ 256GB | HÀNG VỎ ZIN 98% - 99%
Giá: 10.000.000 VNĐ
Giá cũ: 11.200.000 VNĐ
-17%
IPHONE 11 QUỐC TẾ 64GB | MÁY VỎ ZIN ĐẸP 99%
Giá: 9.300.000 VNĐ
Giá cũ: 11.200.000 VNĐ
-5%
IPHONE 11 PRO QUỐC TẾ 64GB | HÀNG VỎ ZIN ĐẸP 98%
Giá: 11.000.000 VNĐ
Giá cũ: 11.600.000 VNĐ
-5%
IPHONE 11 PRO QUỐC TẾ 256GB | HÀNG VỎ ZIN ĐẸP 99%
Giá: 13.600.000 VNĐ
Giá cũ: 14.300.000 VNĐ
-2%
IPHONE 11 PROMAX  QUỐC TẾ 64GB | HÀNG VỎ ZIN ĐẸP 98%
Giá: 13.000.000 VNĐ
Giá cũ: 13.200.000 VNĐ
-4%
IPHONE 11 PROMAX QUỐC TẾ 64GB | HÀNG VỎ ZIN ĐẸP 99%
Giá: 13.700.000 VNĐ
Giá cũ: 14.200.000 VNĐ
-3%
IPHONE 11 PROMAX QUỐC TẾ 256GB | HÀNG VỎ ZIN ĐẸP 98%
Giá: 15.700.000 VNĐ
Giá cũ: 16.200.000 VNĐ
-4%
IPHONE 11 PROMAX QUỐC TẾ 256GB | HÀNG VỎ ZIN ĐẸP 99%
Giá: 16.500.000 VNĐ
Giá cũ: 17.200.000 VNĐ
-11%
IPHONE 12 PRO QUÔC TẾ |  128GB   | HÀNG ĐẸP 98%
Giá: 17.000.000 VNĐ
Giá cũ: 19.200.000 VNĐ
-11%
IPHONE 12 PRO QUÔC TẾ | 128GB  |  HÀNG ĐẸP 99%
Giá: 17.900.000 VNĐ
Giá cũ: 20.100.000 VNĐ
-8%
IPHONE 12 PROMAX QUỐC TẾ 128GB | HÀNG 99%
Giá: 20.900.000 VNĐ
Giá cũ: 22.600.000 VNĐ
back-to-top.png
zalo
Messenger
https://www.facebook.com/minhappletphcm1